Risico op kanker bij een niet-pluisgevoel
Huisartsen gebruiken hun niet-pluisgevoel om kanker te diagnosticeren, maar er is maar weinig bekend over de relatie van het niet-pluisgevoel met patiënten- en huisartskenmerken. 

Huisartsen hebben in vragenlijsten aangegeven wat de aanleiding was voor het gevoel, het vervolgbeleid en de verwachte diagnose. 

Huidig model is gebaseerd op de multivariabele logistische regressieanalyse van de gegevens ingevuld op de vragenlijst. Het lijkt er niet op dat de auteurs een predictiemodel ontwikkelden om klinische beslissingen te ondersteunen in de huisartspraktijk. Het model is dan ook niet beschreven met interne en/of externe validaties. Het model geeft echter wel inzicht in de kans op de diagnose kanker op basis van de karakteristieken die te grondslag liggen aan het niet-pluisgevoel van de huisarts. 
Research authors: Gé A. Donker, Eva Wiersma, Lucas van der hoek, Marianne Heins
 • General practice
 • {{ modelType }}
 • Details
 • Validate model
 • Save input
 • Load input

Risico op kanker bij een niet-pluisgevoel

{{ resultSubheader }}
{{ chart.title }}
Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

Conditional information

Van de 366 gerapporteerde patiënten had 35% drie maanden later kanker als diagnose. Het model geeft inzicht in de kans op diagnose kanker op basis van de parameters die door de huisartsen zijn aangedragen als de oorzaak van het niet-pluisgevoel. 

Het model kan als leidraad gebruikt worden voor richtlijnen en opleidingsdoeleinden van nieuwe huisartsen, vooral gezien de ervaring van de huisarts een hoog voorspellende waarde had. 

Note
Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio
{{ file.classification }}

Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

Underlying models Part of
Comments
Comment
Please enter a comment
Comments are visible to anyone

Model feedback

No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
logo

Please sign in to enable Evidencio print features

In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

https://www.evidencio.com/registration

Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


Evidencio Community Account Benefits


With an Evidencio Community account you can:

 • Create and publish your own prediction models.
 • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
 • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
 • Validate your models and validate models from other users.
 • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
 • Use and save prediction models and their data.
 • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
 • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
 • Create your own lists of favorite models and topics.

A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.


Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.
Evidencio v3.0 © 2015 - 2021 Evidencio . All Rights Reserved