Creatinine klaring gebaseerd op 24-uurs urine verzameling
Berekent de creatinine klaring in ml/min als een maat voor de nierfunctie. Om met dit model te kunnen rekenen dienen zowel het serum creatinine als de hoeveelheid creatinine in 24-uurs urine bekend te zijn. 
Details Formula Study characteristics Files & References
Model author
Model ID
1139
Version
1.14
Revision date
2019-02-05
MeSH terms
 • Kidney
 • Kidney Failure
 • Creatinine
 • Urine
 • Renal Insufficiency
 • Model type
  Custom model (Calculation)
  Status
  public
  Rating
  No rating criteria met
  Share
  Formula

  Additional information

  Voor zover bekend lag er geen specifieke patiëntenpopulatie ten grondslag aan de ontwikkeling van dit model. 

  Study Population

  Total population size: 0

  Additional characteristics

  No additional characteristics defined
  Creatinine klaring gebaseerd op 24-uurs urine verzameling
  V-1.14-1139.19.02.05
  Refer to Intended Use for instructions before use
  Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ, Haaksbergen, the Netherlands

  Related files

  No related files available

  Supporting Publications

  Berekende creatinine klaring:
  ...
  ml/min

  {{ resultSubheader }}

  {{ model.survival.PITTitle }}

  {{ model.survival.YNETitle }}

  Result
  Note
  Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

  Berekende creatinine klaring: ml/min

  {{ resultSubheader }}
  {{ chart.title }}

  Outcome stratification

  Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

  Conditional information

  Result interpretation

  Achtergrond informatie: 
  De creatinine klaring kan worden gebruikt als een maat voor de glomerulaire filtratie snelheid (GFR). Creatinine is een afbraakproduct van creatinefosfaat in spierweefsel en wordt door het lichaam met een vrij constante snelheid geproduceerd, afhankelijk van de aanwezige hoeveelheid spiermassa. Het wordt in de nier hoofdzakelijk passief gefiltreerd, hoewel een klein gedeelte actief wordt uitgescheiden. 

  Evaluatie van de creatinine klaring: 
  De creatinine klaring wordt doorgaans bepaald op basis van de creatinine spiegel in bloed en in 24-uurs urine. Kortere verzamelperioden zijn mogelijk, maar leiden doorgaans tot minder accurate resultaten. Deels is dit te verklaren doordat bij kortere verzamelperioden een relatief hoog percentage urine achterblijft in de blaas ten opzichte van het totale volume verzamelde urine. Daarnaast varieert de uitscheiding van creatinine gedurende de dag.2

  Referentie waarden: 
  De referentiewaarden voor creatinine klaring bij gezonde volwassenen bedraagt 80 - 120 ml/min. 

  Bronnen: 

  1. Doolan PD, Alpen EL, Theil GB. A clinical appraisal of the plasma concentration and endogenous clearance of creatinine. Am J Med 1962; 32:65.
  2. Perrone RD, Madias NE, Levey AS. Serum creatinine as an index of renal function: new insights into old concepts. Clin Chem 1992; 38:1933.

  {{ file.classification }}

  Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

  Comments
  Rating
  Comment
  Please enter a comment of rating
  Comments are visible to anyone

  Model feedback

  No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
  Not rated | On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
  logo

  Please sign in to enable Evidencio print features

  In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
  If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

  https://www.evidencio.com/registration

  Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


  Evidencio Community Account Benefits


  With an Evidencio Community account you can:

  • Create and publish your own prediction models.
  • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
  • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
  • Validate your models and validate models from other users.
  • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
  • Use and save prediction models and their data.
  • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
  • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
  • Create your own lists of favorite models and topics.
  A personal Evidencio account is free, with no strings attached! Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.

  Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.