Society of Thoracic Surgeons 2008 cardiaal chirurgisch risicomodel CABG: Verlengde beademing
Het huidige model is onderdeel van de 2008 cardiac surgery risk models en is ontwikkeld door de Society of Thoracic Surgeons (STS). Dit model is specifiek ontwikkeld voor patiënten die een Coronary Artery Bypass Graft operatie ondergaan. 

Huidig model berekent het risico dat de patiënt langer dan 24 uur post-operatief mechanische ventilatie nodig zal hebben. 

Overige uitkomsten van de STS risicomodellen omvatten het risico op: hersenbloeding (CVA), nierfalen, verlengde post-operatieve beademing, wondinfectie, reoperatie, ernstige morbiditeit of mortaliteit, verlengde ziekenhuisopname, korte ziekenhuisopname. 

Alle modellen zijn in een composiet model in één keer te berekenen. Composiet model vindt u door op deze link te klikken: www.evidencio.com/models/show/1361
Research authors: David M. Shahian, Sean M. O'Brien, Giovanni Filardo, Victor A. Ferraris, Constance K. Haan, Jeffrey B. Rich, Sharon-Lise T. Normand, Elizabeth R. DeLong, Cynthia M. Shewan, Rachel S. Dokholyan, Eric D. Peterson, Fred H. Edwards, Richard P. Anderson
Details Formula Study characteristics Files & References
★★★★
Model author
Model ID
1353
Version
1.5
Revision date
2018-06-08
Specialty
MeSH terms
 • Coronary Artery Bypass Grafting
 • Cardiology
 • Thoracic Surgery
 • Model type
  Logistic regression (Calculation)
  Status
  public
  Rating
  Share
  Formula
  No Formula defined yet
  Condition Formula

  Additional information

  Alle CABG procedures uitgevoerd op volwassen patiënten tussen de 20 en 100 jaar oud tussen 1 januari 2000 en 31 december 2006 zijn beoordeeld op in- en exclusiecriteria. Uiteindelijk zijn er 774,881 procedures geïncludeerd vanuit 819 databases. Patiënten die voor aanvang van de operatie aan de dialyse zaten, zijn geëxcludeerd voor de postoperatieve uitkomst nierfalen. 
   

  Study Population

  Total population size: 774881
  Males: {{ model.numberOfMales }}
  Females: {{ model.numberOfFemales }}

  Categorical characteristics

  Name Subset / Group Nr. of patients
  Leeftijd <55 137138
  55-64 221697
  65-74 245132
  ≥75 170734
  Ras Kaukasisch 665941
  Negroïde 44405
  Latino 25103
  Aziatisch 12509
  Anders 21222
  Ontbrekend 5701
  Body surface area (m2) <1.50 14339
  1.50 - 1.74 111458
  1.75 - 1.99 280677
  ≥2.00 363817
  Ontbrekend 4590
  Body Mass Index (kg/m2) <25 169091
  25-29 303371
  30-34 186148
  ≥35 110213
  Ontbrekend 6058
  Diabetes mellitus Geen diabetes 492800
  Niet-insuline afhankelijk 195421
  Insuline afhankelijk 84406
  Wel diabetes, behandeling onbekend 1439
  Ontbrekend 815
  Hypertensie Nee 167260
  Ja 606813
  Ontbrekend 808
  Hypercholesterolemie Nee 199894
  Ja 573257
  Ontbrekend 1730
  Vroeger of huidige roker Nee 295999
  Ja 477911
  Ontbrekend 971
  Chronische longziekte Geen 612211
  Mild 85005
  Matig 47745
  Ernstig 22302
  Ontbrekend 7618
  Perifere vasculaire aandoening Nee 653260
  Ja 120480
  Ontbrekend 1141
  Cerebrovasculaire afwijking Nee 668073
  Ja 105792
  Ontbrekend 1016
  Hersenbloeding (CVA) Geen CVA 717721
  CVA - Lang geleden (>2 weken) 53341
  CVA - Kort geleden (≤2 weken) 1763
  CVA - Timing ontbreekt 745
  Ontbrekend 1311
  Endocarditis Geen 773002
  Behandelde endocarditis 472
  Actieve endocarditis 110
  Endocarditis - type ontbreekt 90
  Ontbrekend 1207
  Nierfalen Nee 731626
  Ja 42153
  Ontbrekend 1102
  Nierfunctie Creatinine <1.00 mg/dL 274197
  Creatinine 1-1.49 mg/dL 398833
  Creatinine 1.5-1.99 mg/dL 57779
  Creatinine 2.0-2.49 mg/dL 12463
  Creatinine ≥ 2.5 mg/dL 7906
  Dialysis 12415
  Missing 11288
  Immunosuppressieve behandeling Nee 758368
  Ja 14976
  Ontbrekend 1537
  Eerdere CABG procedure ondergaan Nee 735033
  Ja 36693
  Ontbrekend 3155
  Eerdere klep chirurgie Nee 769434
  Ja 2280
  Ontbrekend 3167
  Eerdere andere cardiale chirurgische ingreep ondergaan Nee 755653
  Ja 15218
  Ontbrekend 4010
  Aantal voorgaande cardiovasculaire operaties Geen 723623
  Eén 40474
  Twee of meer 4840
  Ontbrekend 5944
  Eerdere percutane coronaire interventie (PCI) Geen 606824
  PCI ≤ 6 uur 7373
  PCI >6 uur 155161
  PCI - timing ontbreekt 2456
  Ontbrekend 3067
  Status Electief 381116
  Urgent 356287
  Spoed 34513
  Spoed/reddend 1967
  Ontbrekend 998
  Eerder Myocard Infarct (MI) Geen 424599
  MI >21 dagen 137522
  MI 8-21 dagen 26205
  MI 1-7 dagen 148659
  MI >6 en <24 uur 21044
  MI ≤ 6 uur 11539
  MI - timing ontbreekt 4064
  Ontbrekend 1249
  Angina Nee 130143
  Ja 643815
  Ontbrekend 923
  Cardiogene shock Nee 758766
  Ja 14919
  Ontbrekend 1196
  Reanimatie Nee 766674
  Ja 6939
  Ontbrekend 1268
  Hartritmestoornis Geen 706709
  Atrium fibrilleren/ flutter 39125
  AV blok 10026
  Sustained ventrikeltachycardie/ventrikelfibrilleren 14336
  Anders 1853
  Type ontbreekt 1344
  Ontbrekend 1488
  Preoperatieve intra-aortale ballonpomp Nee 714824
  Ja 58134
  Ontbrekend 1923
  NYHA classificatie I 97812
  II 187947
  III 287760
  IV 165325
  Ontbrekend 36037
  Chronisch hartfalen Nee 666592
  Ja 106700
  Ontbrekend 1589
  Aantal coronaire takken aangedaan Geen 2012
  Eén 32311
  Twee 150881
  Drie 586658
  Ontbrekend 3019
  Linker coronaire arterie vernauwd (>50%) Nee 554355
  Ja 217548
  Ontbrekend 2978
  Ejectiefractie (%) <25 25323
  25-34 57460
  35-44 108623
  45-54 189478
  ≥55 351455
  Ontbrekend 42542
  Mitralis stenose Nee 756609
  Ja 2703
  Ontbrekend 15569
  Aorta stenose Nee 750185
  Ja 11386
  Ontbrekend 13310
  Tricuspidalis stenose Nee 756574
  Ja 597
  Ontbrekend 17710
  Pulmonalisstenose Nee 753975
  Ja 445
  Ontbrekend 20461
  Mitralis insufficiëntie Geen 622173
  Triviaal 49152
  Mild 60811
  Matig 16723
  Ernstig 2143
  Ontbrekend 23879
  Aorta insufficiëntie Geen 705771
  Triviaal 17988
  Mild 18571
  Matig 3576
  Ernstig 411
  Ontbrekend 28564
  Tricuspidalis insufficiëntie Geen 675778
  Triviaal 32856
  Mild 29611
  Matig 5753
  Ernstig 728
  Ontbrekend 30155
  Pulmonalis insufficiëntie Geen 724258
  Triviaal 10726
  Mild 4867
  Matig 546
  Ernstig 217
  Ontbrekend 34267
  Society of Thoracic Surgeons 2008 cardiaal chirurgisch risicomodel CABG: Verlengde beademing
  V-1.5-1353.18.06.08
  Refer to Intended Use for instructions before use
  Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ, Haaksbergen, the Netherlands

  Related files

  No related files available

  Supporting Publications

  {{ model.survival.PITTitle }}

  {{ model.survival.YNETitle }}

  Result
  Note
  Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

  Berekende risico op verlengde beademing is:

  {{ resultSubheader }}
  {{ chart.title }}

  Outcome stratification

  Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

  Conditional information

  Result interpretation

  Huidig model berekent het risico dat de patiënt langer dan 24 uur post-operatief mechanische ventilatie nodig zal hebben. 

  {{ file.classification }}

  Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

  Comments
  Rating
  Comment
  Please enter a comment of rating
  Comments are visible to anyone

  Model feedback

  No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
  Not rated | On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
  logo

  Please sign in to enable Evidencio print features

  In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
  If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

  https://www.evidencio.com/registration

  Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


  Evidencio Community Account Benefits


  With an Evidencio Community account you can:

  • Create and publish your own prediction models.
  • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
  • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
  • Validate your models and validate models from other users.
  • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
  • Use and save prediction models and their data.
  • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
  • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
  • Create your own lists of favorite models and topics.

  A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
  Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.


  Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.