CHA2DS2-VASc risico score voor beroerte risico
De risicoscore bepaald het beroerterisico voor patiënten met atriumfibrilleren. 
Research authors: Lip GY, Nieuwlaat R, Pisters R, Lane DA, Crijns HJ.
Details Formula Study characteristics Files & References
Model author
Model ID
161
Version
1.13
Revision date
2020-08-10
Specialty
MeSH terms
 • Atrial Fibrillation
 • Clinical Prediction Rule
 • Stroke
 • Model type
  Linear model (Calculation)
  Status
  public
  Rating
  Share
  Formula
  No Formula defined yet
  Condition Formula

  Additional information

  CHA2DS2-VASc score (Birmingham 2009) werd ontwikkeld na het identificeren van extra risicofactoren voor een beroerte bij patiënten met atriumfibrillatie. De validatiestudie omvatte 1.084 patiënten met niet-valvulair AF, niet op anticoagulatie, ouder dan 18 jaar met EKG of Holter gediagnosticeerd AF in de ambulante en ziekenhuisinstellingen van 182 ziekenhuizen in 35 landen van 2003 tot 2004 en had de trombo-embolische status op 1 jaar bekend uit de Euro Heart Survey database. Het eindpunt was een beroerte of een andere trombo-embolische (TE) events. Gebruikt eerder ontwikkeld Birmingham 2009 schema, onder het acroniem CHA2DS2-VASc. Onderzoek toonde aan dat naarmate de CHA2DS2-VASc-score toenam, het aantal gevallen van trombo-embolie binnen 1 jaar bij niet-anticoagulerende patiënten met niet-valvulair AF ook toenam. Beschouwd als een lage score van 0 voor TE-events (geen enkele gezien in cohort op 1 jaar), score van 1 intermediair risico (0,6% percentage op 1 jaar), en groter dan 1 hoog risico (3% percentage op 1 jaar). oints om in het achterhoofd te houden: 31% van de patiënten in hun oorspronkelijke studiegroep ging op 1 jaar verloren aan follow-up en werd dus niet in de analyse opgenomen. Deze patiënten kunnen trombo-embolische verschijnselen hebben gehad, waardoor ze verloren zijn gegaan aan de follow-up. Er werd geen statistisch significant verschil gevonden tussen het CHA2DS2-VASc en het CHADS2 risicostratificatieschema bij het voorspellen van TE-events. Geen van de geïncludeerde patiënten werd geanticoaguleerd. Degenen met een bijzonder hoog risico op een TE-gebeurtenis kunnen al geanticoaguleerd zijn door hun PMD, waardoor de TE-snelheden mogelijk scheefgetrokken zijn. Een latere studie die de prestaties van CHA2DS2-VASc onderzocht bij het voorspellen van TE-gebeurtenissen bij anticoagulerende patiënten identificeerde ook CAD en roken als potentiële extra risicofactoren voor TE in deze subgroep van patiënten. Deze studie toonde echter ook geen statistisch verschil aan in de voorspellende capaciteiten van de scores.
   

  Study Population

  Total population size: 1084
  Males: {{ model.numberOfMales }}
  Females: {{ model.numberOfFemales }}

  Continuous characteristics

  Name Mean SD Unit
  Leeftijd 66 14 Jaren
  Systolische bloeddruk 139 23 mmHg
  Linkerventrikelejectiefractie 53 14 %
  Name LL Q1 Median Q3 UL Unit
  te 12 23 66 134 222 t

  Categorical characteristics

  Name Subset / Group Nr. of patients
  Leeftijd ≥75 309
  <75 775
  Voorgeschiedenis: Beroerte Ja 45
  Nee 1039
  Voorgeschiedenis: TIA Ja 46
  Nee 1038
  Voorgeschiedenis: Andere systemische embolisme Ja 6
  Nee 1078
  Voorgeschiedenis: CAD Ja 412
  Nee 672
  Voorgeschiedenis: Perifeer vasculaire aandoening Ja 62
  Nee 1022
  Voorgeschiedenis: Hypertensie Ja 729
  Nee 355
  Voorgeschiedenis: Diabetes Mellitus Ja 187
  Nee 897
  Voorgeschiedenis: Hartfalen Ja 253
  Nee 831
  Medicatie: ACE-remmer/angiotensine II-receptorblokker Ja 607
  Nee 477
  Medicatie: Statines Ja 252
  Nee 834
  Mediacatie: Plaatjesremmers Ja 802
  Nee 282
  CHA2DS2-VASc risico score voor beroerte risico
  V-1.13-161.20.08.10
  Refer to Intended Use for instructions before use
  Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ, Haaksbergen, the Netherlands

  De berekende CHA2DS-VASc score:
  ...
  punten

  {{ resultSubheader }}

  {{ model.survival.PITTitle }}

  {{ model.survival.YNETitle }}

  Result
  Note
  Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

  De berekende CHA2DS-VASc score: punten

  {{ resultSubheader }}
  {{ chart.title }}

  Outcome stratification

  Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

  Conditional information

  Result interpretation

  Dit model berekent het risico op een beroerte voor patiënten met atriumfibrillatie. De CHA2DS2-VASc-risicoscore (acroniem: Birmingham 2009) was marginaal beter (C-statistisch, 0,606) dan CHADS(2). De personen die door het CHA2DS2-VASc- en NICE-schema als laag risico werden geclassificeerd, hadden echter een echt laag risico en er werden geen TE-gebeurtenissen geregistreerd, terwijl TE-gebeurtenissen in 1,4% van de CHADS(2)-personen met een laag risico voorkwamen. Uitgedrukt als een scoresysteem, toonde het CHA2DS2-VASc een toename in TE rate met toenemende scores (P-waarde voor trend = .003).

  Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

  {{ file.classification }}

  Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

  Comments
  Rating
  Comment
  Please enter a comment of rating
  Comments are visible to anyone

  Model feedback

  No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
  Not rated | On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
  logo

  Please sign in to enable Evidencio print features

  In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
  If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

  https://www.evidencio.com/registration

  Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


  Evidencio Community Account Benefits


  With an Evidencio Community account you can:

  • Create and publish your own prediction models.
  • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
  • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
  • Validate your models and validate models from other users.
  • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
  • Use and save prediction models and their data.
  • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
  • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
  • Create your own lists of favorite models and topics.
  A personal Evidencio account is free, with no strings attached! Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.

  Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.