Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score (EGRIS)
De EGRIS score voorspelt de kans op respiratoire insufficiëntie bij patiënten met Guillain-Barré syndroom in de eerste opname week. De score kan als hulpmiddel worden gebruikt bij de beslissing of patiënten op de afdeling, neuro-high care (HC), of intensive care (IC) moeten worden opgenomen. 
Research authors: Walgaard C, Lingsma HF, Ruts L, Drenthen J, van Koningsveld R, Garssen MJ, van Doorn PA, Steyerberg EW, and Jacobs BC.
Version: 1.7
 • Details
 • Validate model
 • Save input
 • Load input

Calculate the result

Set more parameters to perform the calculation

Berekende EGRIS: punten

{{ resultSubheader }}
{{ chart.title }}
Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

Conditional information

Waarom dit model?
Tijdige herkenning van potentieel levensbedreigende complicaties is van groot belang bij patiënten met Guillain-Barré syndroom (GBS), met name in de progressieve fase van de ziekte. Er zijn geen strikte regels wanneer een patiënt moet worden opgenomen op de IC, neuro-high care (HC) of afdeling. De Erasmus GBS Respiratory Insufficiency Score (EGRIS) is een prognostisch model om de kans op respiratoire insufficiëntie in de eerste opname week te kunnen voorspellen en kan als hulpmiddel worden gebruikt bij deze beslissing.

Model prestaties: 
Externe validatie van het model werd verricht op basis van 191 patiënten met Guillain-Barré syndroom. Discriminatie en calibratie van het model werden geëvalueerd middels respectievelijk de AUC en een grafische representatie. De AUC van het model bleek 0.82 te bedragen met tevens een goede model calibratie. 

Overige relevante parameters voor indicatiestelling:
 

 • Indicatie IC: 
  • (Dreigende) respiratoire insufficiëntie (consult intensivist bij EGRIS ≥ 5)
  • Ernstige cardiovasculaire autonome disfunctie
  • Snelle progressie van spierzwakte bij reeds ernstig aangedane patiënt
 
 • Indicatie neuro-high care (HC): 
  • In principe alle patiënten in de progressieve fase
  • Patiënten met EGRIS ≥ 3
  • Ernstige slikstoornissen, vaak in combinatie met een verminderde hoestkracht
 
 • Indicatie afdeling: 
  • Milde zwakte (geen indicatie voor intraveneuze immunoglobulinen)
  • Langzame progressie (begin zwakte >7 dagen geleden)

Gehanteerde MRC-schaal als maat voor spierkracht: 
MRC: 5  -  Normale kracht
MRC: 4  -  Beweging tegen zwaartekracht en weerstand in
MRC: 3  -  Beweging die de zwaartekracht overwint
MRC: 2  -  Beweging alleen loodrecht op de zwaartekracht
MRC: 1  -  Minimale contractie, maar geen beweging
MRC: 0  -  Geen contractie

Sources: 
1. Herziene richtlijn 3 april 2012, ongewijzigd verlengd tot 2017. Gebaseerd op GBS richtlijn Erasmus MC (05-11-2007) en de CBO multidisciplinaire richtlijn Guillain-Barré syndroom 2010.
2. Walgaard C, Lingsma HF, Ruts L, Drenthen J, van Koningsveld R, Garssen MJ, et al. Prediction of respiratory insufficiency in Guillain-Barre syndrome. Ann Neurol. 2010;67(6):781-7.

{{ file.classification }}
PRO
Note
Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

This model is provided for educational, training and information purposes. It must not be used to support medical decision making, or to provide medical or diagnostic services. Read our full disclaimer.

Underlying models Part of
Comments
Comment
Please enter a comment
Comments are visible to anyone

Model feedback

No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
{{ comment.content }}
logo

Please sign in to enable Evidencio print features

In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

https://www.evidencio.com/registration

Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


Evidencio Community Account Benefits


With an Evidencio Community account you can:

 • Create and publish your own prediction models.
 • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
 • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
 • Validate your models and validate models from other users.
 • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
 • Use and save prediction models and their data.
 • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
 • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
 • Create your own lists of favorite models and topics.

A personal Evidencio account is free, with no strings attached!
Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.


Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.
Evidencio v3.23 © 2015 - 2024 Evidencio. All Rights Reserved