10 meter looptest
Middels de 10 meter looptest kan eenvoudig de gemiddelde en de maximale loopsnelheid berekend worden. De patiënt moet zelfstandig de 10 meter kunnen lopen, het is hierbij eventueel toegestaan om hulpmiddelen te gebruiken zoals een rollator of krukken. Op basis van de uitkomsten kan er een uitspraak gedaan worden over de zelfstandigheid van de patiënt. 

De test is met name bedoelt voor ouderen of patiënten met een neurologische aandoening. 

Uitvoering en Instructie:
De patiënt start uit stilstand achter de eerste gemarkeerde lijn en loopt naar de tweede gemarkeerde lijn. De onderzoeker start de tijd bij “drie” en stopt zodra één van de voeten de tweede lijn raakt of passeert. De onderzoeker loopt mee tijdens de test achter de patiënt. Voor de test zegt de onderzoeker tegen de patiënt: Wilt u in een voor U comfortabel tempo over de tweede lijn lopen? Ik tel tot drie; bij drie moet u starten: één, twee, …drie.

Tijdens de test vermijdt de onderzoeker verdere aanmoediging. De test wordt (zo mogelijk) drie maal uitgevoerd, met tussenpozen van minstens 20 seconden en maximaal 2 minuten.
Research authors: Fiona M. Collen, Derick T. Wade, Carole M. Bradshaw
Details Formula Study characteristics Files & References
Model author
Model ID
880
Version
1.14
Revision date
2018-05-03
MeSH terms
 • Frail Elder
 • Stroke
 • Physiotherapist
 • Neurology
 • Geriatrics
 • Stroke
 • CVA (Cerebrovascular Accident)
 • Model type
  Custom model (Calculation)
  Status
  public
  Rating
  No rating criteria met
  Share
  Formula

  Additional information

  No additional information available

  Study Population

  Total population size: 0

  Additional characteristics

  No additional characteristics defined
  10 meter looptest
  V-1.14-880.18.05.03
  Refer to Intended Use for instructions before use
  Evidencio B.V., Irenesingel 19, 7481 GJ, Haaksbergen, the Netherlands

  Related files

  No related files available

  Supporting Publications

  Gemiddelde (comfortabele) snelheid is:
  ...
  meter per seconde

  {{ resultSubheader }}

  {{ model.survival.PITTitle }}

  {{ model.survival.YNETitle }}

  Result
  Note
  Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

  Gemiddelde (comfortabele) snelheid is: meter per seconde

  {{ resultSubheader }}
  {{ chart.title }}

  Outcome stratification

  Result interval {{ additionalResult.min }} to {{ additionalResult.max }}

  Conditional information

  Result interpretation

  De getoonde resultaten bevatten de gemiddelde snelheid in meter per seconde. Gemiddeld gelopen snelheid in km/h kan berekend worden door de uitkomst te vermenigvuldigen met 3.6

  De maximale snelheid kan worden berekend door de uitkomst met 1.382 te vermenigvuldigen. 

  {{ file.classification }}

  Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

  Comments
  Rating
  Comment
  Please enter a comment of rating
  Comments are visible to anyone

  Model feedback

  No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
  Not rated | On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote:
  logo

  Please sign in to enable Evidencio print features

  In order to use the Evidencio print features, you need to be logged in.
  If you don't have an Evidencio Community Account you can create your free personal account at:

  https://www.evidencio.com/registration

  Printed results - Examples {{ new Date().toLocaleString() }}


  Evidencio Community Account Benefits


  With an Evidencio Community account you can:

  • Create and publish your own prediction models.
  • Share your prediction models with your colleagues, research group, organization or the world.
  • Review and provide feedback on models that have been shared with you.
  • Validate your models and validate models from other users.
  • Find models based on Title, Keyword, Author, Institute, or MeSH classification.
  • Use and save prediction models and their data.
  • Use patient specific protocols and guidelines based on sequential models and decision trees.
  • Stay up-to-date with new models in your field as they are published.
  • Create your own lists of favorite models and topics.
  A personal Evidencio account is free, with no strings attached! Join us and help create clarity, transparency, and efficiency in the creation, validation, and use of medical prediction models.

  Disclaimer: Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement.