APOP screener: 90 dagen mortaliteit en achteruitgang in functioneren van oudere patiënten op de SEH
Oudere patiënten vertonen in hogere mate nadelige uitkomsten na een bezoek aan de spoedeisende hulp (SEH). Door middel van vroegtijdige identificatie van hoog risico patiënten, kunnen preventieve maatregelen en patiënt specifieke behandelbeslissingen genomen worden. Bestaande modellen presteren slecht op het discrimineren van de patiënten met de hoogste risico's. Het huidige model voorspelt het risico om te overlijden binnen 90 dagen van oudere patiënten die op de SEH terecht zijn gekomen.  
Details Files & References
Composite
Model author
Version
1.3
Revision date
2017-11-22
MeSH terms
 • Emergency Department
 • Geriatrics
 • Elderly
 • Emergency Medicine
 • Status
  public
  Share

  Related files

  No related files available

  Supporting Publications

  No supporting publications available
  Results
  Note
  Notes are only visible in the result download and will not be saved by Evidencio

  Composite model

  Conditional information

  Result interpretation

  {{ file.classification }}

  Calculations alone should never dictate patient care, and are no substitute for professional judgement. See our full disclaimer.

  Comments
  Rating
  Comment
  Please enter a comment of rating
  Comments are visible to anyone

  Model feedback

  No feedback yet 1 Comment {{ model.comments.length }} Comments
  Not rated | On {{ comment.created_at }} {{ comment.user.username }} a no longer registered author wrote: